PT20190063 - Acció formativa 128 Grup 2

El curs de Nòmines i S.S proporciona als alumnes i alumnas els coneixements i les habilitats bàsiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa i la seva relació amb la S.S. i poder elaborar els diferents tipus de contractes laborals.