PS20190082 - Acció formativa 94 Grup 5

L’objectiu del curs d'Eines de Google, és que l'alumne aprengui i sigui coneixedor de la gran quantitat d’eines i recursos gratuïts que ens ofereix Google i el seu ús i utilitat en la gestió diària. També treballarem la possibilitat de vincular aquestes eines al telèfon mòbil.