PT20190063 - Acció formativa 60 Grup 19

El curs de comptabilitat básica amb una durada de 60 hores,  pretén iniciar a l’alumne en els conceptes bàsics que han de tenir totes les empreses per registrar les operacions d’acord amb els mateixos criteris, normes i principis, de manera que la informació que transmetin sigui comprensible per a  tots els usuaris de la informació comptable i poder tenir una imatge fidel de l’empresa.