L'objectiu d'aquest curs és que els alumnes ­adquireixin l'habilitat per a comunicar-se i els sistemes subjectius de comunicació . ­ Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació existents i transmetre aquest missatge de forma correcta aconseguint la màxima comprensió del receptor. ­ Per fer-ho, parlarem de comunicació verbal i no verbal. ­