PS20190082 - Acció formativa 182 Grup 3

El curs de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals de 60 hores capacita als treballadors per a desenvolupar una funció obligatòria dins les empreses com és la gestió dels riscos laborals i les mesures preventives corresponents a la seva activitat. Per altra banda, moltes activitats requereixen d'aquesta formació per poder desenvolupar-se, com poden ser els treballs en alçada, els espais confinats, el muntatge de bastides, etc.